Søspejderduelighedstegn

Sømand 1911 til 1924 (DDP?)
Baadsmand 1924 til 1927
Baadsmand 1927 til 1931, Navigatør 1935 til 1963
Baadsmand 1931 til 1937
Navigatør 1967 til 1971
Rigger 1967 til 1971
Skibskender 1967 til 1971
Lods 1967 til 1971
Søspejder DDS?
Søspejder Elementær ca. 1977
Søspejder Standard ca. 1977
Søspejder Specialist ca. 1977
Søspejder Basis 2008
Søspejder Udvidet 2008
Søspejder Ekspert 2008
Søspejder Småbåde 2008
Sømil 2008