Fælleskorpslige arrangementer

1949 Dronningens Lysestager

Første fælles Blå-Grøn turnering (DDP og KFUK-spejderne) om Dronningens Lysestager.

1969 Tanzania 69

Fælleskorpslig studiekreds for senio/rover-spejder i DDS og KFUM-spejderne. Temaet var “u-landsproblematikken” og endte med en studietur til Tanzania med 81 deltagere, heraf 12 fra DDS.

1971 Internationalt spejderår

Fælleskorpsligt temaår. Alle spejdere måtte bærer mærket på uniformen, tasker m.m. Mærket vandt 1. pladsen i en konkurrence blandt eleverne på Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen, udskrevet af spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne. Konkurrencen gik ud på at tegne et mærke der illustrere international samhørighed. Mærket er tegnet af Bjarne Erstrup og illustrerer forskellige racer, som er forenet i håb om fred, samarbejde og en fælles fremtid. Den grønne farve står for håbet.

Deltagermærke
Aktivitetsmærke

2007 Reload

Fælleskorpsligt 100 års jubilæumsarrangement i Roskilde. For at få aktivitetsmærket skulle man gennemføre en række aktiviteter i løbet af året.

2012 Spejderdagen

Fælleskorpsligt mærke for Spejderdagen. Symbolerne relaterer sig til Spejdernes Lejr 2012.