Duelighedstegn Ulveunger

Mange af duelighedstegnene har været gældende i hele perioden, hvor ulveunger har eksisteret. Andre er blevet skiftet ud, fordi man fandt ud af, at kravene til dem var for svære. Det gælder f.eks. Nødhjælper som udgik i 1935. Generelt har der til en hver tid typisk været 12 gældende duelighedstegn. Når en Ulveunge havde taget alle 12, blev han nævnt i Spejdernes Magasin.
Stort set alle duelighedstegnene findes i flere farvevarianter, og ikke alle er vist nedenfor. Mærkerne, der er trykte i stedet for broderede, er typisk krigsudgaver.
Fra 1955 til 1967 blev der anvendt gult filtunderlag til mærkerne Dyreven, Iagttager og Klar dig selv. Det var de tre mærker, man skulle have 2. stjerne for at kunne tage. Duelighedstegnene blev anvendt helt frem til 1974, hvor de blev erstattet af nye duelighedstegn i det sammenlagte DDS.

Atheletik/Atlet 1918-1974

Atlet – 1939
Ulveunger mellem 8 og 10 år (Klasse A) skal:
1. løbe 60 m på 12 sek
2. springe 80 cm i Højden
3. springe 1,5 m i Længden
4. kaste en Masivbold 25 m
5. være flink til at gribe en Bold
6. kunne en af følgende tre Ting:
a. staa på Hænder
b. vende Mølle, eller
c. slaa Hovedspring


Ulveunger mellem 10 og 12 år (Klasse B) skal:
1. løbe 60 m på 11 sek
2. springe 85 cm i Højden
3. springe 2 m i Længden
4. kaste en Masivbold 30 m
5. som under A
6. som under B

Botaniker 1939-1974

Atlet – 1968
1. løbe 60 m på 10 sek
2. springe 90 cm i højden
3. springe 3 m i længden
4. kaste en bold 30 m
5. kunne en af følgende tre punkter:
a. stå på hænder uden støtte
b. vende mølle – 3 i træk
c. forlæns og baglæns kolbøtte

Botaniker – 1939
Ulveungen skal:
1. Lave en Samling paa 20 pressede Blomster og Blade opklæbet paa Papir og forsynet med Navn, Findested og -dato
2. fremvise en Kasse med Karse, Radiser eller lignende, som han selv har saaet og passet, eller fremvise en Kasse med et Stykke “Skovbund”, han selv ved Foraarstid har gravet op og passet fra Spiring til Blomstring

Botaniker – 1968
1. lave en samling af
a. 20 pressede planter
b. 10 pressede blade af træer og buske opkløbet på papir og forsynet med navn, findested og dato
2. fremvise en kasse/urtepotte med radiser, bønner, ærter eller lignende, som han selv har sået of passet
3. kende guldregn, bjørneklo, sort natskygge og rød fluesvamp

Dyreven 1939-1974

Dyreven – 1939
Ulveungen skal:
1. have fodret vilde Fugle i 3 vintermaaneder,
2. have skrevet en Rapport over hvor mange forskellige Slags Fugle, der har været paa hans Fodringsplads,
3. have fundet en egerngnavet, en spættegnavet og en musegnavet Kogle samt Uglegylp,
4. have set et Spætteværksted og en Rævegrav

Dyreven – 1968
1. have fodret vilde fugle i 2 vintermåneder
2. have skrevet en liste over, hvor mange forskellige fugle han har set på sin fodringsplads
3. have fundet en egerngnavet, en musegnavet og en spættebehandlet kogle
4. have fundet uglegylp og forevist det renset og opklæbet

Fører 1918-1968

Fører – 1939
Ulveungen skal:
1. være særlig dygtig i Stedkendskab,
2. kende Genveje indenfor 500 meter,
3. kunne give Besked om Vej og Afstand,
4. kende det vigtigste af sin Bys Historie, dens mærkelige Bygninger, Seværdigheder og Udsigtspunkter,
5. vide hvorledes man alarmerer Politi, Brandvæsen og Ambulance

Fører – 1955
Ulveungen skal:
1. kende det vigtigste af sin bys eller egns historie, dens mest kendte bygninger, statuer seværdigheder og udsigtspunkter,
2. kende genveje inden for 500 m,
3. kunne give klar besked om vej og afstand indenfor ovennævnte område,
4. være dygtig til stedkendskab (her benyttes enten kravene under a. eller b. efter flokkens hjemsted),
a. vide, hvor nærmeste læge, apotek, jernbanestation evt. rutebilstation, posthus ell. postkasse, benzintank, cykelsmed samt telefonboks eller tenefoncentral er. Vide, hvordan man pr. tog ell. rutebil kommer til de nærmeste større byer samt kende kilometerafstanden til disse. Vide, hvor byens udfaldsveje fører hen,
b. vide, hvor nærmeste læge, apotek, jernbanestation, postnus, benzintank, cykelsmed, telefonboks, brandalarm og politialarm er. Kende byens (for Københavns vedkommende bydelens) vigtigste sporvejs-, omnibus- og S-togslinier,
5. vide, hvorledes man alarmerer politi, brandvæsen og ambulance

Boldspiller 1918-1926 / Holdspiller 1926-1974

Holdspiller – 1939
Ulveungen skal have været fast Mand paa Flokkens Hold i en hel Sæson. Han skal være flink til at spille sammen med Kammeraterne paa Holdet, være flink til at lyde Dommeren og spille helt ud fair mod Modspillerne.

Holdspiller – 1968
Være teknisk dygtig til et af følgende tre spil: Langbold, håndbold eller fodbold.
Være flink til at spille sammen med kammeraterne på holdet, være flink til at lyde dommeren og spille fair

Husflid 1967-1974

Husflid – 1968
Kunne mindst to af følgende fire punkter:
1. flettearbejde: 2 arbejder i peddigrør eller bast (f.eks. kurv, bordskåner, urtepotteskjuler, servietring)
2. smykker: Et større eller flere mindre af f.eks. kokosskal, kavs, naturmaterialer o.l.
3. skind og plastic: 2 arbejder (f.eks. tegnebog, pung, brilleetui, sakseetui, omslag til sangbog)
4. naturmaterialer: 2 arbejder (f.eks. uro, figurer)

Husordonnans/Hushjælp 1918-1974

Husordonnans – 1939
Ulveungen skal:
1. kunne foretage en almindelig daglig Udrensning af en Kakkelovn og tænde op i den eller feje og vaske et Gulv,
2. kunne lave en Kop Te, spejle og koge Æg, skrælle og koge Kartofler og gøre almindelige Grønsager i Stand,
3. kunne børste et Par Støvler, rede en Seng, pudse Messingtøj eller Sølvtøj, tørre Støv af, dække Bord og vaske op,
4. kunne gaa i Byen og uden Huskeseddel købe 5 Ting paa mindst 3 forskellige Steder

Hushjælp – 1968
1. kunne
a. feje
b. vaske gulv
c støvsuge
2. gennem en periode have hjulpet med oprydning og ordning af flokkens lokale
3. kunne
a. foretage almindelig oprydning
b. tørre støv af
c. rede seng
4. kunne
a. dække bord
b. vaske op, tørre af og sætte på plads
5. kunne pudse sko of pudse messingtøj eller lign
6. kunne
a. vaske og stryge sit tørkkæde
b. vaske sokker
7. kunne
a. lave the eller kaffe
b. koge æg
c. spejle æg
8. kunne skrælle og koge kartofler
9. kunne
a. gå i byen og købe 10 ting, mindst 3 forskellige steder
b. aflægge regnskab for indkøbene
10. i mindst 2 måneder skal ulveungen daglig have hjulpet til hjemme med at udføre ovennævnte huslige arbejder

Iagttager 1918-1974

Iagttager – 1939
Ulveungen skal:
1. efter egen Iagttagelse have skrevet 3 Rapporter over 3 vildtlevende Dyr eller Fugle,
2. kende 20 danske Træer og Blomster af Navn og Udseende,
3. kunne følge et Spor (Parir, Landemærker, Farver, Spejdertegn og Kompas),
4. kunne beskrive et Menneske eller en Stue efter 5 Minutters Iagttagelse

Iagttager – 1968
1. have lavet 3 beretninger, hver på mindst 2 stilebogssider om 3 vildtlevende dyr eller fugle, som han selv har iagttaget i naturen
2. kunne følge et spor på 2 km lagt med afvekslende markering med farver eller lign.
3. kunne beskrive et menneske og en stue efter 5 min. iagttagelse af hver
4. kunne genkende en person efter et fyldestgørende signalement
5. kunne huske 15 af 20 ting efter 500 m iagttagelsesgang

Internationalt 1967-1974

Internationalt – 1968
1. vide
a. hvad FN er
b. hvornår FN er oprettet
c. hvor FN har hovedsæde
kende
d. FN’s flag
2. kende UNICEF’s arbejde (formål)
3. skaffe sig viden om et udviklingsland tilsluttet FN (beliggenhed, størrelse (i forhold til Danmark), hovedstad, vigtigste erhverv)
4. skaffe sig viden om et hjælpearbejde udført af et af FN’s underorganer (UNICEF, UNESCO, FAO, WHO m.fl.)
5. vide
a. hvad Røde Kors er
b. hvor Røde Kors har hovedsæde
kende
c. Røde Kors’ flag
d. de begivenheder, der ligger til grund for Røde Kors’ oprettelse
6. have arbejdet mindst 3 timer for Spejderhjælpen
7. kende
a. 5 europæiske flag
b. 5 flag fra andre verdensdele
c. det internationale spejderflag

Klar dig selv 1950-1974

Klar dig selv – 1950
Ulveungen skal:
1. kunne udskifte pære og batteri i en lommelygte,
2. mindst 4 gange selv have smurt sin frokostpakke til ulvetur,
3. kunne benytte en telefonautomat og have foretaget en opringning fra denne,
4. kunne udfylde et adressekort og afsende en pakke fra posthuset,
5. kunne vaske et par sokker,
6. sy et mærke på sin uniform

Klar dig selv – 1968
1. kunne
a. skifte pære og batteri i lygte
b. tilslutte en cykeldynamo
2. kunne lappe cykel og skifte ventil
3. mindst 4 gange selv have smurt sin madpakke til ulvetur
4. kunne benytte en telefonautomat
5. kunne
a. sammensætte og tilberede en nem middag
b. gøre rede for indkøbene
6. kunne
a. opsætte en liste over personligt udstyr til en (evt. privat) week-end tur
b. pakke det i rygsæk eller kuffert
7. kunne skrive et kort takkebrev
8. kunne benytte en lokal køreplan

Kunstner 1918-1939

Kunstner 1967-1974

Kunstner – 1930
Ulveungen skal:
Enten
1. Have kopieret en Tegning af et Menneske, et Dyr eller et Stilleben og tegnet en Illustration (ganske simpel) til en Historie eller til en Begivenhed i Verdens- eller Danmarkshistorien. Det skal være en Tegning mindst 20 x 15 cm stor eller en Række mindre Tegninger,
eller
2. Have tegnet en Landskabsskitse eller et Billede efter Naturen,
eller
3. Have modelleret et Menneskehoved, et Dyr eller en Fugl i Ler, Voks eller lignende, mindst 20 cm høj, saaledes at det ligner, samt have lavet en Model af en Bondegaard, en Landsby, et Skib eller lignende, eller i Stedet derfor lavet et farvelagt Mønster til en Sofapude, et Bogbind, en Lampeskærm eller lignende

Kunstner – 1968
1. Tegning
kunne
a. tegne direkte fra naturen
b. illustrere en oplevelse eller historie ved tegning evt. farveklip eller maling. Et stort (mindst 20×30 cm [ca A4]) eller flere mindre i serie
2. Modellering
kunne modellere figurer i ler, kavs, voks eller lign. så de ligner
samt et af følgende to punkter:
A. Dekorering
kunne dekorere forskellige træarbejder og pottemagerarbejder, alt af en vis kvalitet
B. Linoleumstryk
kunne skære små figurer og andet i linoleum otg trykke dem pænt og sirligt, benyttet til illustration eller til bogbind, lampeskærme eller andet

Læsehest 1967-1974

Læsehest – 1968
1. have læst to bøger om børn i andre lande
2. have læst to bøger om dyr
3. kunne genfortælle handlingen i to af H.C. Andersens eventyr
4. have læst mindst 4 drengebøger af anerkendte drengebogsforfattere
5. have læst to bøger, der fortæller om livet i tidligere tiders Danmark

Nødhjælper 1918-1939

Nødhjælper 1930
Ulveungen skal:
1. vide, hvad man kan bruge til at rense et Saar med og kunne lægge et almindeligt Gazebind om en saaret Finger eller om en Hudafskrabning paa Haanden
2. kunne lægge Tørklædeforbindinger om Hoved, Albue, Haand, Knæ og Ankel samt binde en Arm op i et trekantet Tørklæde
3. kunne forbinde en forstuvet Ankel
4. vide, hvordan man slukker Ild i en Persons Klæder, og vide hvad man skal gøre ved smaa Brandsaar, Skoldninger og Solforbrændinger; vide Raad mod Vabler paa Fødderne og kunne hjælpe ved Besvimelser og Solstik.

Samler 1918-1974

Samler – 1939
Ulveungen skal:
1. selv have tilvejebragt en Samling af en eller anden Art (Frimærker, Segl, Postkort, Planter, Dyr, “mærkelige Ting” el. lign.) fornuftigt og pænt ordnet og med de nødvendige Oplysninger, og
2. selv have lavet en Dagbog med Billeder, Tegninger, Udklip, Blomster o.s.v. over
a. to Maaneders Ulvearbejde, eller
b. en Sommerlejr, eller
c. en (privat) Tur paa mindst 8 Dage

Samler – 1968
i mindst 3 måneder selv samle materiale til 2 samlinger (en “skrivebordssamling” og en natursamling) og fremvise dette ordnet pænt og systematisk og med de nødvendige oplysninger (f.eks. frimærker, mønter, postkort, frugtpapir, fjer, sten, “mærkelige ting” eller lignende).

Signalør 1918-1950

Signalør – 1939
Ulveungen skal:
1. være sikker i Morse eller Toflagsalfabetet,
2. kunne afsende og modtage Signaler efter et af Systemerne langsomt, men rigtigt,
3. kende Ulvenes Fløjtesignaler (mulig Lyssignaler) og Tegn med Haanden samt Spejdertegnene.

Skjald 1967-1974

Skjald – 1968
1. kune spille en melodi på blokfløjte, mundharpe eller andet let instrument
2. kunne synge eller fremsige 10 sange udenad
3. kunne fortælle et eventyr eller en historie for flokken (evt. oplæsning i stedet)
4. have lært en rolle og været med i et optrin

Skriver 1967-1974

Skriver – 1968
1. Selv have ført dagbog med billeder, tegninger, udklip o.l. over:
a. to måneders ulvearbejde eller
b. en sommerlejr eller
c. en (privat) tur på mindst 8 dage

Træarbejde 1918-1926 / Sløjdarbejde 1926-1974

Sløjdarbejder – 1939
Ulveungen skal kunne enten:
a. Udskæring. Han skal selv have lavet 3 pæne Arbejder i Linoleum eller Træ, f. eks. en Æske, en Tebakke, et Brødbrædt, en Taburet, en Visitkortbakke eller lignende. Han skal selv kunne lave simple Tegninger og overføre dem paa Materialet. Eller
b. Løvsavsarbejde. Han skal selv have lavet 3 pæne og nyttige genstande, f.eks. en Ramme, et Haandklædebrædt, en Papirkniv, en lille Konsol, et Tandbørstestativ, en Brevholder eller lignende. Eller
c. Snedkersløjd. Han skal selv have lavet 2 Genstande, f.eks. en Taburet, en Bogreol, en Kaninkasse en G
Feltstol, en Knivkasse, en Stærekasse eller lignende.

Sløjdarbejder – 1968
Kunne et af følgende to punkter:
1. træsløjd: en større og to mindre nyttegenstande (taburet, boghylde, bandekasse, stærekasse, foderhus, lysestage, klodser, nøglebrædt, brødbrædt, varmebrik med udskåret motiv, papirkniv med udskåret skaft, jungledyr) eller
2. bensløjd: 2 brugbare genstande (papirkniv med udskåret skaft, neglerenser, servietring, smykker)

Svømmer 1918-1974

Svømmer – 1939
Ulveungen skal:
1. kunne svømme 50 m og flyde 1 Minut på ryggen
2. kunne tage Strømperne af i Vandet og svømme 15 m paa Ryggen med korslagte Arme
3. kunne træde Vande og dykke fra denne Stilling eller i Stedet for det sidste kunne springe ud paa Hovedet.

Svømmer – 1968
Have aflagt den danske skoles svømmeprøve eller kunne tilsvarende krav:
1. brystsvømninig eller crawl 150 m
2. rygsvømning eller rygcrawl 50 m
3. flydning (små armbevægelser tilladt)
4. dykning efter genstand fra udspring på hovedet – dybde ca. 2 m
5. vandtrædning 1 minut
6. bjergning af forestillet bevidstløs svømmer 15 m

Væver 1918-1974

Væver – 1939
Ulveungen skal kunne:
a. strikke, f.eks. et uldent Halstørklæde, et Par Grydelapper eller lignende, eller:
b. sy, f.eks. et Korsstingsbroderi, et Pudestykke eller lignende, eller
c. væve, f.eks. en Hestetømme mindst 3 m lang, et Slips, eller lignende, eller
d. flette mindst to Ting, f. eks. en Bordskaaner og en Kurv, eller lignende

Væver – 1968
Kunne mindst to af følgende tre punkter:
1. sy/brodere: mindst to arbejder (f.eks. korsstingsbroderi, pudestykke, stofdyr, tevarmer)
2. ryaknytning: mindst to arbejder (f.eks. vægstykke, pudestykke, forligger)
3. hækle/strikke: mindst 2 arbejder (f.eks. grydelapper, æggevarmer, halstørklæde)Kilder:
Prøver og Duelighedstegn 1939, 1950, 1955 og 1968
Ulvebogen af Robert Baden-Powell 1930