Duelighedstegn Spirer 1971-1974

Duelighedstegnene blev udgivet af Pigespejdernes Fællesråd i Danmark og benyttedes både af Det Danske Pigespejderkorps og KFUK-spejderne i Danmark.

Duelighedstegnene er delt ind i 5 hovedgrupper og inden for hver gruppe er der duelighedstegn som den enkelte kan arbejde med og duelighedstegn, som kan arbejdes med i en gruppe, hvis det ønskes.

HOVEDGRUPPE NATUREN

Mit husdyr

Lav en bog om dit husdyr med billeder og tekst (f.eks. kat, hest, skildpadde, fugl, marsvin). Du må fortælle om, hvordan du passer dyret, hvad det spiser og dine oplevelser med det. Hvad gør du især, for at det skal være glad og føle sig godt tilpas? Du må selv passe dyret i mindst ½ år.

Naturiagttager

Beskriv i ord og tegning eller udklip et naturområde, dets beplantning, fugle-, dyre- og insektliv. Hvad interesserer du dig mest for inden for dette område – blomster, buske, træer, fugle, dyr eller insekter? Vælg ét af disse emner og tegn, mal, klæb op eller fotografer mindst 10 billeder, der illustrerer emnet. Skriv ud for billedet, hvad du har iagttaget.

Ud i naturen

Tilrettelæg en tur og gennemfør den sammen med en anden gruppe. I må kende reglerne for færden i naturen. I må lave en invitation, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilken påklædning der er mest praktisk, og hvad der skal medbringes.

Lad turens formål være, at I lærer noget om naturen. Turens varighed mindst 3 timer.

Vejriagttager

Du må i en måned dagligt måle temperaturen og lave en kurve over resultatet. Find nogle af de gamle vejrregler, og undersøg om de passer. Vær med til at lave et solur eller en regnmåler.

HOVEDGRUPPE DU OG DIT HJEM

Indendørsarkitekt

Dette er dit værelse. Lav to forskellige forslag til møblering af værelset. Indtegn møblerne i de rette mål. Hvilke farver vil du bruge til vægge, gulv, gardiner og møbler? Lav en oversigt over, hvad hvert forslag vil koste.

Babysitter

Du må vide, hvordan man behandler en baby, lægger ble på, giver den mad og lægger den i seng. Du må kunne lege med og beskæftige mindre børn op til 7 år og selv have fremstillet et stykke legetøj.

I mindst 3 mdr. må du regelmæssigt have passet børn.

Guide

Lav en turistbrochure over din by, bydel eller egn. Brochuren må indeholde, hvad en turist har brug for at vide. Bl.a. oplysninger om spisesteder, bank, campingplads, hotel, parkering, seværdigheder og transportmuligheder. Illustrer brochuren med billeder, tegninger eller udklip og et kort.

Vælg en seværdighed eller virksomhed, som du skaffer dig oplysninger om. Besøg den sammen med dine kammerater og vis og forklar dem, hvad du ved om stedet.

Værtinde (gruppe eller enkelt)

Planlæg og gennemfør en fest. Lav en invitation til jeres gæster. Pynt bordet og server noget I selv har lavet. I må desuden have lavet et program, så I kan underholde jeres gæster.

HOVEDGRUPPE INTERNATIONALT

Danmark

Før – Sæt jer ind i, hvordan man levede i stenalderen, broncealderen, jernalderen eller vikingetiden og vis gennem dramatik, hvad I har fundet ud af. Lav en kopi af en ting fra den periode I har valgt.

Nu – Hvordan lever vi i dag? Lav en lille bog, hvor I fortæller om og viser forskellige boligformer, forskellige transportmuligheder, erhverv og fritidsinteresser.

Norden

Tegn et kort over de nordiske lande. Indtegn hovedstæder og flag. Find frem til hvilke ligheder og forskelle der er på børn levevis i disse lande. Hvad er det, der gør de 5 nordiske lande forskellige. Find typiske ting fra Norden. Skaf dig en penneven fra et af landene og skriv regelmæssigt med hende. Lær dine kammerater en sang og fortæl dem en historie fra et nordisk land.

Børn i andre lande

Skaf dig oplysninger om børn evt. et enkelt barn i et andet land. Hvis der er spejderarbejde i dette land, hvordan ser uniformen så ud? Hvilket sprog taler man, hvilken religion har man, hvordan bor man og hvordan går man klædt? Går børnene i skole, og hvordan er et barns hverdag i dette land?

I et andet land (gruppe)

Lav et arrangement for jeres kammerater, hvor I fortæller dem om et andet land. I må underholde jeres gæster med forskellige sange, lege og optrin fra landet, pynte lokalet og servere et måltid.

HOVEDGRUPPE LEJRSPORT

Primitiv mad

Kunne indsamle brænde til et glødebål, tænde og vedligeholde det.

Tilberede mindst 2 forskellige retter primitiv mad.

Tilberede dej til franskbrød, boller, sandkage eller lign. og bag det.

Lav en samling af opskrifter på primitiv mad.

Båltænder

Have været med til at indrette og sløjfe en bålplads.

Kende sikkerhedsreglerne ved båltænding.

Kende de vigtigste træsorters brændeværdi og vide, hvordan man på en lejr opbevarer brænde.

Du må kende forskellige former for koge- og lejrbål og have anvendt mindst 3 typer.

Lejrteknik (gruppe)

Sammen med dine kammerater kunne rejse et telt og tilbringe mindst 1 nat i det.

Være fortrolig med brugen af kniv, økse, sav og spade.

Være med til at indrette en patruljelejrplads og lave de vigtigste lejrarbejder.

HOVEDGRUPPE SPECIALER

Journalist

Lav et interview med en spejder.

Iagttag og beskriv detaljeret en bygning, et værelse eller et kunstværk.

Lav dagbog over 8 på hinanden følgende møder.

Giv dine kammerater et referat og en anmeldelse af en bog, du har læst.

Giv et signalement af en person efter 3 minutters iagttagelse.

Orientering

På en tur må du kunne følge ruten på et kort og finde mindst 15 forskellige ting i naturen og vise, hvor og hvordan de er afmærket på kortet.

Kende kompassets 8 hovedretninger.

Hvor står solen kl. 3-6-9-12-15-18-21-24?

Nævn forskellige måder, hvorpå man kan finde verdenshjørnerne.

Dramatik (gruppe)

I må i en periode arbejde med dramatik. Vælg at arbejde med 3 af følgende forslag:

 1. mimespil
 2. dramatik ud fra musik
 3. dramatik ud fra en historie
 4. skuespil, som I selv har lavet
 5. skuespil med færdigskrevet tekst
 6. Mester Jakel teater

Vælg ét af forslagene og vis det for et publikum.

Musik

Vælg 4 af følgende opgaver:

 1. kende noderne
 2. kunne spille på et instrument
 3. kunne skelne mindst 6 forskellige instrumenter i et stykke orkestermusik
 4. kunne lave og bruge et rytmeinstrument
 5. kunne lave en melodi og spille den
 6. kunne lære andre en sang
 7. kunne lede en kanon

Formning

Vælge 4 af følgende opgaver:

 1. forme ting af ler, kavs, papmache el. lign.
 2. lav en mosaik af papir, sten, frø, glas el. lign
 3. lav et maleri
 4. lav et arbejde i kludeklip
 5. lav et stof- eller papirtryk
 6. lav en skrammelskulptur
 7. lav en collage

Læser

Du må have læst mindst 5 bøger og 5 digte af forskellige forfattere. Du må kende forfatternes navne. Vide hvor og hvornår de er født. Du må kunne give et referat og en vurdering af bøgerne og digtene.

Digter

Skriv et digt med rim.

Skriv et digt uden rim.

Lav en billedbog med tekst for mindre børn.

Skriv en historie.

Lav et skuespil.