Divisionsmærker DDS før 1973

Mindst to varianter

Absalon division (1938-1972)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1938 ved en deling af Frederiksberg-Absalon division i Frederiksberg division, Godthaab division og Absalon division.
Deles 1968 i Absalon division og Rødovre division.
Fra 1973 en del af Frederiksberg division og Østerbro division i DDS

Mindst to varianter

Amagerbro division (1968-1972)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1968 ved en sammenlægning af Axelstad division og Sundby division.
Fra 1973 en del af Amagerbro division DDS

Amagerland division (1954-1972)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1954 ved en deling af Axelstad division i Axelstad division og Amagerland division.
Fra 1973 en del af Amagerland division DDS

Mindst tre varianter
Findes også med grå baggrund

Axelstad division (1936-1968)
Geografi: Hovedstaden (København)
Formentligt oprettet 1936 ved en deling af Københavns division.

Opdeles 1954 i Axelstad division og Amagerland division.
Fra 1968 en del af Amagerbro division

Mindst tre varianter

Bernstorff division (1932-1972)
Geografi: Hovedstaden (Gentofte)
Oprettet: 1932
Fra 1973 en del af Bernstorff division DDS

Mindst to varianter

Bjoulf division (1966-1972)
Geografi: Midtsjælland (Glostrup/Tåstrup)
Oprettet: 1966 ved en deling af Rolf Krake division i Bjould division og Kongslejre division.

Opdeles 1970 i Bjoulf division og Vestskov division.

Fra 1973 en del af Vestskov division DDS

Mindst to varianter

Bornholm division (1916-1972)
Geografi: Bornholm (Rønne)
Oprettet: 1916
Fra 1973 en del af Bornholm division DDS

Mindst to varianter
Mindst to størrelsesvarianter

Brønshøj division (1942-1972)
Geografi: Hovedstaden (Brønshøj)
Oprettet: 1942 ved en deling af Brønshøj-Søborg i Brønshøj division og Søborg division
Fra 1973 en del af Brønshøj division DDS

Danehof division (1955-1972)
Geografi: Fyn (Nyborg)
Oprettet: 1955 hvor Østfyns division skifter navn til Danehof division.
Fra 1973 en del af Danehof division DDS

Brændemærke på læder
Tryk på læder

Djursland division (1946-1972)
Geografi: Midtjylland (Ebeltoft)
Oprettet: 1946 ved en deling af Midtjyske division i Århus division, Steen Blicher division, Ejer Bavnehøj division, Djursland division og Lyng division
Fra 1973 slået sammen med Djursland division DDP til Djursland division DDS

Mindst to varianter

Dybbøl division (1946 – 1950)

Oprettet: 1946 ved en deling af Kongeaa division i Dybbøl division, Hærulf division, Vesterhav division og Grænse division

Lukket 1950, hvor den bliver en del af Grænse division

Dyrehave division (1949-1967)
Geografi: Hovedstaden (Klampenborg)
Oprettet: 1949 som en udløber af Bernstorff division.
Lagt under Bernstorff division omkring 1967

Ejer Bavnehøj division (1946-1967)
Geografi: Midtjylland (Skanderborg)
Oprettet: 1946 ved en deling af Midtjyske division i Århus division, Steen Blicher division, Ejer Bavnehøj division, Djursland division og Lyng division
Delt 1967 i Ejer Bavnehøj Nord division og Gorm den Gamle division.

Mindst 4 varianter

Frederiksberg division (1911-1916, 1929-1932, 1938-1972)
Geografi: Hovedstaden (Frederiksberg)
Oprettet: 1911
Lukket: 1916 hvor divisionen formentligt bliver en del af Københavns division
Genoprettet: 1929 formentligt ved en deling af Københavns division.
Formentligt sammenlagt med en anden division i 1932 til Frederiksberg-Absalon division
Genoprettet i 1938 ved en deling af Frederiksberg-Absalon division i Frederiksberg division, Absalon division og Godthaab division.
Fra 1973 sammenlagt med Frederiksberg division DDP til Frederiksberg division DDS

Frederiksborg Amts division (1925-1951)
Geografi: Nordsjælland (Hillerød)
Oprettet: 1925 hvor Frederiksborg division skifter navn til Frederiksborg Amts division.
Formentligt delt i 1951 i Frederiksborg division og Kronborg division

Mindst to varianter

Frederiksborg division (1911-1925, 1952-1972)
Geografi: Nordsjælland (Hillerød)
Oprettet: 1911
Lukket 1925, hvor divisionen skifter navn til Frederiksborg Amts division
Genoprettet 1952, hvor Frederiksborg Amts division deles i Frederiksborg division og Kronborg division
Fra 1973 en del af Frederiksborg division DDS

MIndst to farvevarianter

Fyns division (1912-1946)
Geografi: Fyn (Odense)
Oprettet: 1912
Lukket: 1946 hvor divisionen deles i Odense division, Østfyns division, Nordvestfyns division og Sydfyns division

Mindst 5 varianter

1. Københavns division (1924-1949)
Valby division (1950-1959)
Geografi: Hovedstaden (København)
Opretter: 1924 formentligt ved en omdøbning eller deling af Københavns division.

Deles 1935 i 1. Købehavn og Axelstad.
Lukket 1949, hvor den bliver til Valby division.
Valby division lukkes formentligt omkring 1959, hvorefter divisionen indgår i Valby-Hvidovre division

Gladsaxe division (1967 – 1972)

Geografi: Hovedstaden (Gladsaxe)

Oprettet: 1967 hvor Søborg division deles i Heimdal division og den nyoprettede Gladsaxe division

Fra 1973 en del af Gladsaxe division DDS

Mindst to farvevarianter

Godthaab division (1938-1967)
Geografi: Hovedstaden (Brønshøj/Vanløse)
Oprettet: 1938 ved en deling af Frederiksberg-Absalon division i Frederiksberg division, Absalon division og Godthaab division
Lukkes 1967 hvor divisionen sammen med By division og Frederiksberg division bliver til Frederiksberg division og Søndre division

Gorm den Gamle division (1966-1972)
Geografi: Sydjylland (Vejle)
Oprettet: 1966 ved en deling af Ejer Bavnehøj division
Fra 1973 en del af Fæstningsbyen division DDS, Harald Blåtand division DDS og Horse division DDS

Mindst to varianter

Grænse division (1921-1972)
Geografi: Sydjylland (Aabenraa)
Oprettet: formentligt omkring 1921
Deles 1946 sammen med Kongeaa division i Dybbøl division og Grænse division.
Fra 1973 en del af Grænse division DDS

Grøndalsvænge division (1949-1962)
Geografi: Hovedstaden (Vanløse)
Oprettet: 1949, sandsynligvis skilt ud fra Brønshøj division
Formentligt lukket omkring 1962, sandsynligvis ved en indlemmelse i Brønshøj division

Harrestrup division (1956-1972)
Geografi: Nordsjælland (Ballerup)
Oprettet: Formentligt 1956 ved en sammenlægning af dele af Brønshøj og Søborg divisioner
Fra 1973 en del af Hareskov division DDS

Mindst to varianter

Heimdal division (1941-1972)
Geografi: Hovedstaden (Vanløse)
Oprettet: 1941 fra København Nørre division
Fra 1973 sandsynligvis en del af Heimdal division DDS

Hellerup division (1914-1959)
Geografi: Hovedstaden (Hellerup)
Oprettet: 1914
Formentligt lukket 1959

Mindst 5 varianter

Hertug Knuds division (1918-1972)
Geografi: Danmark (Katolsk division for hele landet)
Oprettet: 1918
Fortsætter fra 1973 som Hertug Knuds division DDS

Hjortholm division (1963-1967)
Geografi: Nordsjælland (Virum)
Oprettet: 1963 formentlig som en udløber af Lyngby division
Lukket: 1967 formentlig delt mellem Lyngby division og Gladsaxe division

Mindst 2 varianter

Hugin division (1970-1972)
Geografi: Hovedstaden (Glostrup)
Oprettet: 1970
Fra 1973 en del af Hugin division DDS

Hvidovre division (1968 – 1972)

Geografi: Hovedstaden (Hvidovre)

Oprettet: 1968 da Valby-Hvidovre division lukker og grupperne deles i Hvidovre division og Frederiksberg division

Fra 1973 en del af Hvidovre division DDS

Mindst to varianter

Hærulf division (1946-1972)
Geografi: Sydjylland (Kolding)
Oprettet: 1946 ved en deling af Kongeaa division i Dybbøl division, Hærulf division, Vesterhav division og Grænse division
Fra 1973 Hærulf division DDS

Jens Hvass division (1968-1971)
Geografi: Nordjylland (Hobro)
Oprettet: 1968 ved en deling af Nørrejyske division i Jens Hvass division, Kronjyde division og Limfjord division
Skifter i 1971 navn til Rold Skov division

Mindst to varianter

Kongeaa divisionen (1920-1946)
Geografi: Sydjylland (Ribe)
Oprettet: 1920 ved en deling af Sydjydske division i Sydvestjydske division, Grænse division og Kongeaa division
Lukket 1946 hvor divisionen deles i Dybbøl division, Hærulf division, Vesterhav division, Ejer Bavnehøj division og Grænse division

Kongslejre division (1966-1972)
Geografi: Midtsjælland (Roskilde)
Oprettet: 1966 ved en opsplitning af Rolf Krake division i Bjoulf division og Kongslejre division
Lukket: 1972 hvor den deles i Hroar division og Køge Bugt division

Kronborg division (1952-1972)
Geografi: Nordsjælland (Helsingør)
Oprettet: 1952 ved en deling af Frederiksborg Amts division i Frederiksborg division og Kronborg division
Sammenlagt 1973 med Kronborg division DDP til Kronborg division DDS

Mindst tre varianter

Kronjyde divisionen (1968-1972)
Geografi: Midtjylland (Randers)
Oprettet: 1968 ved en deling af Nørrejyske division i Jens Hvass division, Kronjyde division og Limfjord division
Fra 1973 en del af Kronjyde divisionen DDS

Langvaddam division (1970-1972)
Geografi: Hovedstaden (Rødovre)
Oprettet: 1970 hvor Rødovre division skifter navn til Langvaddam division
Fra 1973 en del af Vestskov division DDS

Mindst 4 varianter

Limfjord divisionen (1968-1972)
Geografi: Nordjylland (Aalborg)
Oprettet: 1968 ved en deling af Nørrejyske division i Jens Hvass division, Kronjyde division og Limfjord division
Fra 1973 en del af Limfjord divisionen DDS

Mindst to varianter
Mindst to varianter

Lyngby division (1916-1919, 1935-1972)
Geografi: Hovedstaden (Kgs. Lyngby)
Oprettet: 1916 hvor Københavns Amt division skifter navn til Lyngby division
Lukket: 1921 hvor divisionen igen skifter navn til Københavns Amt division
Genoprettet: formentligt 1935 hvor Gentofte Kommune division skifter navn til Lyngby division
Fra 1973 en del af Lyngby-Furesø division DDS

Midtjydske division (1916-1946)
Geografi: Midtjylland (Århus)
Oprettet: 1916 ved en deling af Østjydske division i Midtjydske division og Sydjydske division
Lukket: 1946, hvor divisionen deles i Århus division, Steen Blicher division, Ejer Bavnehøj division, Djursland division og Lyng division

Mjølner division (1969-1972)
Geografi: Midtjylland (?)
Oprettet: Formentligt 1969 hvor Ejer Bavnehøj Nord division skifter navn til Mjølner division
Fra 1973 en del af divisionerne Himmelbjerg division DDS og Horse division DDS

Nordvest divisionen (1949-1972)
Geografi: Nordjylland (Nykøbing Mors)
Oprettet: Formentligt omkring 1949 ved en deling af Klit division i Nordvest divisionen og Vestjyske division
Fra 1973 en del af Klit division DDS

Nordvestfyn(s) division (1946-1972)
Geografi: Fyn (Assens)
Oprettet: 1946 ved en deling af Fyns division i Odense division, Østfyns division, Nordvestfyns division og Sydfyns division
Fra 1973 en del af Nordvestfyns division DDS

Mindst tre varianter

Nørrejydske division (1912-1968)
Geografi: Nordjylland (Aalborg)
Oprettet: 1912

I 1933 udskilles Klit division
Lukket: 1968 ved en deling af Nørrejyske division i Jens Hvass division, Kronjyde division og Limfjord division

Odense division (1946-1969)
Geografi: Fyn (Odense)
Oprettet: 1946 ved en deling af Fyns division i Odense division, Østfyns division, Nordvestfyns division og Sydfyns division
Lukket: 1969 ved en deling af divisionen i Odense Å division, Thor division og Volls Mose division

Odense Å division (1970-1972)
Geografi: Fyn (Odense)
Oprettet: 1970 hvor de hidtidige kolonner i Odense division ophøjes til divisionerne Thor division, Volls Mose division og Odense Å division.
Fra 1973 en del af divisionerne Karen Brahe division DDS, Thor division DDS, Odin division DDS og Vollsmose division DDS

Mindst 8 varianter
Mindst to varianter

Ravnsholt division (1964-1972)
Geografi: Nordsjælland (Farum)
Oprettet: Formentligt omkring 1964
Fra 1973 en del af Ravnsholt division DDS

Rolf Krakes division (1946-1966)
Geografi: Midtsjælland (Roskilde)
Oprettet: 1946 ved en deling af Sydsjælland division
Lukket: 1966 ved en deling af divisionen i Bjoulf division og Kongslejre division

Mindst to varianter
Mindst tre varianter

Skjalm Hvide division (1922-1972)
Geografi: Midtsjælland (Holbæk)
Oprettet: 1922
Fra 1973 en del af Skjalm Hvide division DDS

Mindst 6 varianter

Steen-Blicher division(en) (1946-1972)
Geografi: Midtjylland (Viborg)
Oprettet: 1946 ved en deling af Midtjyske division i Århus division, Steen Blicher division, Ejer Bavnehøj division, Djursland division og Lyng division
Fra 1973 en del af Steen-Blicher division DDS

Mindst to varianter

Sundby division (1945-1968)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1945
Lukket: 1968, hvor den deles i Amagerbro division, Amagerland division og Sønderbro division

Mindst to varianter

Svend Gønge division (1946-1972)
Geografi: Sydsjælland (Næstved)
Oprettet: 1946 ved en deling af Sydsjælland division
Fra 1973 en del af Svend Gønge DDS

Mindst 6 varianter
Den røde prik er broderet og viser, hvilken trop man tilhørte

Sydhavs divisionen (1938-1972)
Geografi: Sydsjælland (Nykøbing Falster)
Oprettet: 1938 ved navneændring fra Lolland-Falster division
Fra 1973 en del af Sydhav divisionen DDS

Sydsjællands division (1914-1946)
Geografi: Sydsjælland (Næstved)
Oprettet: 1914
Lukket: 1946 hvor divisionen deles i Rolf Krake division, Stevns division og Svend Gønge division

Søborg division (1942-1967)
Geografi: Hovedstaden (Søborg)
Oprettet: 1942 ved en deling af Brønshøj-Søborg division
Lukket: 1967, hvor den bliver en del af Gladsaxe division og Bernstorff division

Mindst to varianter

Søllerød division (1956-1972)
Geografi: Hovedstaden (Søllerød)
Oprettet: 1956
Fra 1973 en del af Søllerød division DDS

Mindst 4 varianter
Med lederstribe

Sønderbro division (1943-1972)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1943
Fra 1973 drengedivisionen Sønderbro division DDS

Findes i to størrelsesvarianter

Thor division (1970-1972)
Geografi: Fyn (Otterup)
Oprettet: 1970 hvor de hidtidige kolonner i Odense division ophøjes til divisionerne Thor division, Volls Mose division og Odense Å division.
Fra 1973 en del af Thor division DDS

Valby-Hvidovre division (1959-1968)
Geografi: Hovedstaden (Valby)
Oprettet: 1959 ved en opsplitning af Valby division
Deles 1968 mellem Frederiksberg division og Hvidovre division

Mindst to varianter

Valdemar Sejr(s) division (1948-1972)
Geografi: Fyn (Svendborg)
Oprettet: 1948 fra Sydfyn division
Fra 1973 en del af Bro division DDS, Egeskov division DDS og Skovdam division DDS

Mindst tre varianter

Vendelbo division (1968-1972)
Geografi: Nordjylland (Frederikshavn)
Oprettet: 1968, hvor Vendelbo kolonne udskilles fra Nørrejyske division
Fra 1973 en del af Vendelbo division DDS

Vesterbro division (1915-1916, 1936-1967)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1915
Lukket: 1916 hvor divisionen formentligt bliver en del af Københavns division
Genoprettet: formentligt omkring 1936
Lukket: formentligt omkring 1967, hvor den bliver en del af Frederiksberg division

Mindst tre varianter

Vesterhavs divisionen (1946-1972)
Geografi: Sydjylland (Varde)
Oprettet: 1946 ved en deling af Kongeaa division i Dybbøl division, Hærulf division, Vesterhavs divisionen og Grænse division
Fra 1973 en del af Vesterhavs divisionen DDS

Mindst to varianter

Vestjydske division (1948-1972)
Geografi: Midtjylland (Holstebro)
Oprettet: 1948 ved en deling af Klit division
Fra 1973 en del af Vestjydske division DDS

Mindst to farvevarianter

Vestsjællands division (1916-1972)
Geografi: Sydsjælland (Slagelse)
Oprettet: 1916 fra 3. Sjælland division
Fra 1973 sammenlagt med Antvorskov division DDP til Antvorskov division DDS

Volls Mose division (1970-1972)
Geografi: Fyn (Odense)
Oprettet: 1970 hvor de hidtidige kolonner i Odense division ophøjes til divisionerne Thor division, Volls Mose division og Odense Å division.
Fra 1973 en del af Volls Mose division DDS

Østerbro division (1910-1916, 1936-1972)
Geografi: Hovedstaden (København)
Oprettet: 1910
Lukket: 1916 hvor divisionen formentligt bliver en del af Københavns division
Genoprettet: formentligt omkring 1936, hvor den skilles ud fra Københavns division.
Fra 1973 en del af Østerbro division DDS

Aarhus divisionen (1946-1957)
Geografi: Midtjylland (Århus)
Oprettet: 1946 ved en deling af Midtjydske division
Lukket: 1957 hvor divisionen deles i Århus Bjerg division, Århus Dal division og Århus Skov division

Mindst 4 varianter

Århus Bjerg division (1957-1972)
Geografi: Midtjylland (Århus)
Oprettet: 1957 ved en deling af Århus division i Århus Bjerg division, Århus Dal division og Århus Skov division
Fra 1973 en del af Nord-divisionen DDS

Århus Dal division (1957-1972)
Geografi: Midtjylland (Århus)
Oprettet: 1957 ved en deling af Århus division i Århus Bjerg division, Århus Dal division og Århus Skov division
Fra 1973 en del af Århus Dal division DDS

Mindst 4 varianter

Århus Skov division (1957-1972)
Geografi: Midtjylland (Århus)
Oprettet: 1957 ved en deling af Århus division i Århus Bjerg division, Århus Dal division og Århus Skov division
Fra 1973 en del af Århus Skov division DDS