DDS Spejderprøver

Sammenhængen mellem klassemærkerne og selve spejderemblemet beskrives fint i en artikel i Spejdernes Magasin/Vor Ungdom nr. 2 i 1917:
Liljen i vort Emblem er ikke den franske Lilje – selv om den har stor Lighed med denne – den har en meget smukkere Herkomst. Det er nemlig den Lilje, som altid findes aftegnet paa det sted af et Kompas, der angiver Nordretningen; – og Meningen med Liljen er da, at den skal være som et Kompas for hver Spejder, et Kompas som altid minded ham om, at styre den rette Kurs. Den nederste del af vores Emblem, Baandet med Paaskriften: “Vær beredt”, skal vise alle udenforstaaende, hvad der er vor Hensigt: “at være beredt til at hjælpe og gavne andre;” og tillige skal det til Stadighed være som en Paamindelse for os selv med Spørgsmaalet: “har du dygtiggjort dig, saaledes at du er beredt?”. Dermed hænger det ogsaa sammen, at vi faar Baandet som Mærke, naar vi biver 2den Klasses Spejder, det er kun en Opmuntring og en Ansporelse for os til at naa videre; – of faar vi Liljen som 1ste Klasses Spejder, er det for at vise, at nu er vi beredt til at følge Spejdernes lige Vej paa det Grundlag, vi ved Uddannelsen har modtaget.

1. klasses mærker:

1909
1926 variant 1
1926 variant 2
1926 variant 3
1926 variant 4
1937 variant 1
1937 variant 2
1937 variant 3

2. klasses mærker:

1909
1926 variant 1
1926 variant 2
1926 variant 3
1926 variant 4
1926 variant 5
1937 variant 1
1937 variant 2
1937 variant 3
1937 variant