Blå Sommer 1994

Sted: Stevninghus
Deltagere: 23.000
Lejrchef: Lise Petersen og Finn Bagger
Lejrsang: Gi’ Mig en Blå Sommer NU
Slogan: Vi er blå spejdere i en grøn verden.

På Grenålejren i 1951 var en af de store succeser Kærreløbet fra Sjælland over Fyn og op gennem Jylland til lejren i Grenå. I 1994 ville pigegruppen 5. Randers ikke stå tilbage for spejderne fra 1951 og arrangerede derfor “kærrestafet ’94” efter de samme principper som i 1951. Denne gang dog både med en Ø-kærre startende på Bornholm og en Jyllandskærre startende i Skagen.

På korpsrådsmødet i november 1993 var det blevet vedtaget, at der på natur- og miljøområdet skulle være en mere klar sammenhæng mellem det korpset ønsker at stå for, og det man så rent faktisk gør.  Da et godt sted at starte var Blå Sommer, var der etableret et samarbejde med Bigaard (et økologisk landbrug i nærheden af lejren), om at aftage grønt affald – primært madrester som kartoffelskræller, æbleskrog m.m. Affaldet skulle så blandes med staldgødning og blive til kompost og dermed muld, hvori der skulle dyrkes økologiske grøntsager. Efter planen skulle Bigaard i alt modtage mellem 10 og 15 tons grønt affald fra lejren.

Under temaet ”Det globale fællesskab” var det internationale aspekt også en stor del af lejren, og planen var, at lejren skulle være den største internationale spejderbegivenhed nogensinde på dansk grund. Derfor er der også et engelsk vers i lejrsangen, ligesom en del af lejravisen blev skrevet på engelsk. De danske deltagere betalte lidt ekstra i lejrkontingent, hvilket gjorde det muligt at invitere spejdere fra Central- og Østeuropa med på lejren. Alle spejdere boede i klynger med 3 danske og en udenlandsk gruppe. På den måde fik alle mulighed for en international oplevelse. Ellers kunne de internationale oplevelser fås på flere måder. Mange grupper havde selvfølgelig inviteret deres udenlandske venskabsgrupper med. Det gælder f.eks. Brædstrup gruppe fra Horse division, som oplevede, at deres lejr hurtigt tiltrak gæster og opmærksomhed med evigt russisk guitarspil og polske pigespejdere med store brune bambiøjne. Andre grupper blev sat sammen med udenlandske spejdere i forbindelse med lejren. Det blev bl.a. pigegruppen Palnatoke fra Allerød, som skulle bo sammen med spejdere fra Sierre Leone og Indonesien. Som altid gav det et andet perspektiv på det spejderarbejde gruppen var vant til at lave. Pigerne fra Palnatoke var selvfølgelig vant til at bære rafter, lave bål og tømme lokummer. Det synes drengene fra Sierre Leone var mærkeligt, da det jo var mandearbejde, og blot mente, at pigerne skulle sørge for maden.
En anden måde at få en international oplevelse på er at have andre kulturer med hjemmefra. Det havde Magleby gruppe fra Langeland, som til dagligt havde en del bosniske flygtninge med i gruppen. Selvom de kendte hinanden på forhånd, var det for alvor på Blå Sommer og gennem lejrlivet, at de blev rystet sammen.
Det var selvfølgelig ikke kun de danske spejdere der fik en international oplevelse. De udenlandske spejdere fik oplevet danskere og dansk kultur. En gruppe japanske seniorpigespejdere var ret begejstrede. Ud over den rene luft og flotte blå himmel, synes de, at de danske drenge var dejlige. Blandt andet fordi de deltog i madlavningen – og kunne finde ud af det!

Søndag var dedikeret til Det Globale Spil, hvor der på grund af besøgende forældre og søskende deltog ikke mindre end 50.000. Spillet bestod af 4 typer af aktiviteter. Inden start fik hver patrulje udleveret en dukke, og efter gennemførelse af hver type aktivitet fik de udleveret en del til dukken. Når dukken var komplet med arme, hår, halstørklæde og ansigt skulle den sammen med alle de andre dukker stilles ved et stort verdenskort.
En type af aktiviteter i Det Globale Spil var planlagt af de udenlandske grupper, en anden del stod 16-17 børne- hjælporganisationer for. En tredje type var de såkaldte peace-packs, som var pakker med hverdagsfornødenheder til sudanesiske børn i flygtningelejren Kakuma. I alt blev der pakket 10.000 pakker med bl.a. t-shirts, blyanter, tandbørster m.m. Denne del af Det Globale Spil var en opfølgning på, at spejderprisen året før var gået til flygtningelejren. Hver gruppe havde også fået et antal postkort fra Kakuma. I alt havde de 15.000 børn i flygtningelejren skrevet 21.000 postkort til Blå Sommer. Ideen var så, at grupperne skulle svare på de postkort, de havde modtaget. Det lykkedes vist ikke helt som forventet. Formålet med det globale spil var at se dele af lejren, som spejderne ellers ikke ville have set, samt at gøre et godt vigtigt stykke arbejde for mellemfolkelig forståelse og for hjælpen til Kakuma.
I alt deltog ca. 2.700 udenlandske spejdere fra 42 forskellige lande på lejren, hvilket betød at det lykkedes at skabe den største internationale lejr nogensinde.

De udenlandske spejdere, der havde frygtet den kolde danske sommer, blev glædeligt overrasket. Der var nærmest hedebølge på lejren. Flere steder blev lejrpladserne indrettet med svømmebassiner, badekar og hjemmekonstruerede boblebade. Et sted kunne man desuden spille vand-volley i et kæmpe badebassin. Det store vandforbrug betød også, at Kliplev vandværk på et tidspunkt måtte give fortabt. Et par sikringer røg, men det hele kom på plads efter et par timer. Da varmen varede ved, etableredes der en stor fællesbruser (sprinklere) på plænen ved den store scene. I tre timer hver dag kunne man blive kølet af  vand fra søen, og dermed spare på de rigtige brusebade. På grund af brandfaren blev der også hurtigt udstedt rygeforbud bortset fra ved bålpladserne. For at håndhæve det udstyredes sikkerhedsfolkene med vandpistoler, og mødte de en ryger med tændt cigaret, blev der affyret en stråle uden varsel. Under lejrens afslutning var varmen så slem at 200 spejdere blev kørt på lejrhospitalet for behandling af hedeslag. Heldigvis var der både 3 ambulancer og en traktor, der havde fået lagt 4 madrasser på en vogn, til rådighed.
På store lejre i dag ser man ikke mange telefonbokse. Tidligere var det almindeligt, og man skulle sikre sig tilpas med mønter for at kunne ringe. På Blå Sommer 1994 var man dog med helt fremme og havde i samarbejde med Tele Sønderjylland fået fremstillet telekort med Blå Sommer logo på. På hvert kort var der 30 kr. og de kunne så anvendes i en af de 35 opstillede korttelefoner, der var på lejren. Som det blev fremhævet behøvede man så ikke at have masser af mønter på lommen for at ringe hjem!
Hvis man ville være sikker på at ens forældre fik nyheder fra lejren, var det muligt at abonnere på ”Spejd på lejr” og få avisen leveret derhjemme ligesom en hver anden avis. De 5 numre kunne fås til kun 60,- kr.

Under lejren byggede Toggerbo Spejdercenter den store pavillon, der nu er lejrbålssted på regnvejrsdage og som giver ly for forskellige aktiviteter.

Gennem hele lejren slyngede den såkaldte Aktivitets-å sig. Åen bestod af 23.000 blå vimpler. Hver spejder havde lavet sin egen vimpel med navn og adresse på. Ved lejrens afslutning fik alle spejderne en anden spejders vimpel med hjem. Ideen var, at man efter lejren sendte en hilsen til sin ”vimpel-ven”.

Se kommentarer til   Blå Sommer  1994 på Facebook her og her.

Kilde:
Broen nr. 7 november 1993
Broen nr. 2 marts 1994,
Broen nr. 4 juni 1994,
Broen nr. 5 september 1994,
Broen nr. 8 december 1994,
Broen nr. 5 9. juni 1999,
Spejd på lejr nr. 3 og 4,
Jyllands Posten