Andre arrangementsmærker DDS efter 1973

1976 Sudanmark ekspedition

Ekspeditionsmærke for Dan-ekspedition der arbejdede med en kyllingefarm i Sudan. Projektet sluttede i 1980 og mærket blev anvendt ved flere ekspeditioner.

1977 Spejderliv-Friluftsliv

Et forløb, hvor man kunne gøre sig fortjent til mærket. Det var dog frivilligt og mærket kunne købes frit.

1978 Minilien

Aktivitetstema for minigrenen.

1980 Sudanmark ekspedition

Ekspeditionsmærke for Dan-ekspedition der arbejdede med en grøntsagsfarm i Sydsudan. Projektet sluttede i 1985/86 og mærket blev anvendt ved flere ekspeditioner.

Mindst 2 farvevarianter

1988 Spejder for en dag

Afholdt første gang i 1983, men mærket kom først i 1988.

1990 Nepal samarbejde

Nepal blev i 1989 valgt som DDS’ samarbejdsland. Der var aktiviteter i Danmark og projekter som f.eks. træplantning i Nepal med deltagelse af danske seniorer og ledere. Mærket er for alle der arbejdede med Nepal-temaet.

1990 Tour D’Europa

Seniorarrangement med Interrail rundt i Europa. Ca. 200 deltagere. Korpslogoet er uden “Vær Beredt”, hvilket betød, at der næsten blev nedlagt forbud mod mærket fra korpsets side.

1994 Løvfaldshejk

Seniorarrangement der afløste Seniorsamlingen. Afholdt 1994-1996.

1996 Ghana samarbejde

Ghana blev i 1996 valgt som DDS’ samarbejdsland. Mærket er deltagermærke for en række lejre der blev afholdt i Ghana med forskellige aktiviteter. Lejrene blev afholdt hvert år fra 1996 til 2004.

1996 Jagten på smuglerguldet

Image- og PR-kampagne med nat/aften-løb, hvor også ikke-spejdere deltog.

1997 Fokus på unge

Videokonkurrence for troppe og patruljer om gode spejderaktiviteter.

Mikrogrenen
Minigrenen
Juniorgrenen
Spejdergrenen
Seniorgrenen

1998 Begejstringsarrangement

Arrangementer for alle grene i anledning af 25-året for sammenlægningen af Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps.

2002 Blå Ugle

Landsdækkende løb der var fælles for alle aldersgrene. Afholdt forskellige steder i landet. På grund af ophavsrettigheder måtte løbet ikke hedde “Harry Potter”, men byggede på samme fantasiramme.

2009 Klimadagen

I anledning af klimakonferencen COP15 i København var der året igennem klimaaktiviteter som kulminerede på “Klimadagen”.

2009 Bhutan samarbejde

2012 Gruppegejst

Seminar på Nyborg Strand for gruppeledere, divisionsledelser og bestyrelsesformænd som fik værktøjer og inspiration til udvikling.