2003 Chonburi, Thailand

28. december 2002 til 8. januar 2003
Danske deltagere: 131
Dansk delegationsleder: Henrik Jess Jensen
Tema: Share our World, Share our Culture
Sang: The jamboree song (version 2)

For anden gang i træk foregik en verdensjamboree hen over nytåret.
 
Logoet for jamboreen viser et typisk Thailandsk tag. Gavlen på toppen af taget symboliserer Thailands udvikling af traditioner og kultur og deling af disse mellem generationer.
 
A pro pos kultur så fik det danske kontingent rig mulighed for at opleve asiatisk og Thailandsk kultur. I kombination med selve jamboreen var danskerne på rundtur i både Thailand og Malaysia. I alt en tur på 3 uger. For mange af dem der aldrig før havde været i asien var det både en stor oplevelse og til tider noget af et kulturchok. Blandt andet oplevede et par af deltagerne at bo hos en malaysisk spejderfamilie, hvor man boede 4 generationer sammen.
 
En anden forskel til danmark var varmen. Specielt ved ankomsten var de op mod 40 grader medvirkende til at tære på den danske tålmodighed, når de mange gange skulle svare på de samme spørgsmål om deltagerlister, kvitteringer for betalinger samt afrejsetidspunkter.
 
Også i planlægningsfasen mærkede jamboreeudvalget forskellen i kulturerne. Allerede 2 år inden jamboreen forsøgte de at få deltaljer på plads angående home hospitality på rundrejsen i Malaysia, men de måtte erkende at den form for langtidsplanlægning ikke stemte overens med den måde man arbejder på i Malaysia.
 
Det danske kontingent bestod af 3 troppe under temaet Broer, hvilket også ses på kontingentmærket. Så på linie med det hed troppene: Limfjordstroppen, Storebælt Trop og Øresund Trop. Brotemaet blev også anvendt til patruljenavne og -særpræg. Kontingenttørklædet var rødt og hvidt så trekanten i nakken var delt i et rødt og et hvidt felt.
 
For første gang blev der lavet en dansk jamboree hjemmeside. Den blev primært anvendet til intern kommunikation, men under lejren skiftedes spejderne til at skrive dagbog på siden. Efter lejren blev hjemmesiden inkl. de 3000 bedste danske billeder udgivet på en CD-ROM.

Dansk kontingentmærke

Postkort fra lejren

Nytårsaften var en af de helt store og specielle oplevelser på jamboreen. Mia fra Limfjordsgruppen beskriver det således: »Oplevelsen af nytårsaften står stadig som et meget kraftigt minde, men det virker samtidig lidt uvirkeligt. Vi sad 30.000 spejdere omkring storscenen og så på noget ikke altid lige spændende thaidans, en specialitet i det thailandske kulturliv. Men fem i tolv var vi helt klar til at få lidt gang i aftenen, og det skal jeg love for vi fik. Boogie Woogie kæder med mange, mange forskellige nationaliteter snoede sig gennem mængden af glade og opstemte spejdere. Alle sagde Happy New Year til alle, stemningen var fantastisk og man ønskede at det skulle vare ved. På sådanne tidspunkter tænker man ikke på om det er en iraker eller en amerikaner, eller en russer man hilser på. Det er komplet irrelevant, det vigtigste var at få det sagt.«
 
Ofte fører deltagelse i en verdensjamboree også til internationale venskaber og oplevelser ud over selve lejren. En af de danske troppe boede ved siden af nogle spejdere fra Libanon, og i starten turde de danske spejdere ikke rigtigt tage kontakt til dem. Heldigvis var der nogle fornuftige tropledere, som kraftigt opfordrede spejderne til at gå over og bytte nogle mærker med dem. Lynhurtigt kom kontakten i gang og medførte straks en invitation til aftensmad. Resten af lejren var flere af de libanesiske og danske spejdere sammen om at handle souvenir, lære hinandens sprog og diskutere politik. En af de danske spejdere holdt kontakten ved lige og endte med senere på året at tage til Libanon og besøge en af de libanesiske spejdere.
 
Målene for deltagelse på verdensjamboreen blev af jamboreeudvalget defineret som:
· at give deltagerne en stor personlig oplevelse,
· at deltagerne oplever spejderbevægelsen som et fællesskab, der fremmer mellemfolkelig forståelse og fred i verden,
· at give deltagerne et kendskab til værtslandets/regionens natur, kultur og samfundshold,
· at udbrede kendskabet til dansk (og færøsk) kultur og samfundsforhold.
 
Når man sammenligner dette med historierne ovenfor kan vi kun være enige med jamboreeudvalget i, at de er opnået.
 
Kilder:
https://web.archive.org/web/20071010192208/http://www.13th.org.uk/jamboree/jamboree.htm
Evalueringsrapport for verdensjamboreen 2003
Track marts 2003
Track nr. 4 2003