1957 Sutton Park, England

Danske deltagere: 1100, heraf 750 fra DDS
Dansk delegationsledere: Thorild Glad, Erik Østergaard og Kay Lauritzen

Som en del af 50-års jubilæet blev verdensjamboree, rover moot og indaba holdt sammen. Mærket blev således også anvendt både på verdensjamboreen, rover mooten og indabaen. Det kombinerer spejderliljen med Tudorrosen. Det sidste skyldes, at lejrområdet oprindeligt har været kongeligt jagtområde. Årstallet 1857 er Baden-Powells fødselsår og 1907 er året for den første spejderlejr på Brownsea Island.

For de danske deltagere var jamboreen en tur på 12 dage. Ud over selve jamboreen var der på turen indlagt et 3 dages besøg i London med overnatning på Gilwell Park. Det var en stor ære at besøge Gilwell Park og spejdernes indre og ydre skulle således være i orden under opholdet. Specielt om det ydre skriver Thorkild Glad: ”I vil få ensartede tørklæder udleveret fra korpset, og de bør bindes med råbåndsknob. Sørg for, at hatten er velpresset, og at de korte bukser ikke er for korte. (Ca. 6 cm over øverste kant af knæskallen, når du står ret op.) Alt for mange er kommet ind på at flage på halv stang eller at lige vandrefuglene ved at smøge bukserne yderligere op. Alle opslag vil blive ”slået ned” med hård hånd”.

Prisen for jamboreen blev sat til 525,- kr. og da det var mange penge, kunne man tilmelde sig en opsparingsordning, så man hver måned i 8 måneder indbetalte 30,- kr. På den måde havde man sparet ca. halvdelen af prisen op. Som incitament blev der fra korpsets side hver måned trukket lod om 30 kr. for hver 100 tilmeldte.

De danske lurblæsere
Til premiere på jamboreefilmen

Transporten foregik denne gang med særtog fra Padborg. Ved ankomst til Sutton Park fik deltagerne udleveret jamboreemærket og under hjemturen fik de udleveret den danske jamboreeknap. Som en måde at markere det såkaldte BP år på, blev der internationalt også trykt 8 mærkater samlet i en folder, med motiver af symboler og begivenheder som har været med til at bygge spejderbevæglesen op. Eksempler er et venskabshåndtryk og en tegning af Browsea Island.

Da jamboreen sidst var i England i 1929 vakte den danske delegations gymnastikopvisning stor jubel og anerkendelse. Så samme land, samme opvisning. Johan Magnussen, som var manden bag, fik lov til at træne endnu en årgang spejdere i opvisningen på en jamboree. I 1929 havde man brugt sejlturen til England til at træne i, men nu afhang meget af, at hver enkelt forberedte sig derhjemme.  Det viste sig, at spejderne sagtens kunne stå for presset og leve op til opvisningen i 1929. Selvom der ikke blev forlangt gentagelse af opvisningen var den en stor succes der fik ros fra alle kanter.

Samme dags aften have hver af de danske spejdere inviteret en udenlandsk spejder til lejrbål med te med kiks belagt med dansk smør og ost. I bund og grund var det et reklamefremstød for danske landbrugsvarer og det hele var da også sponseret af de danske landbrugsorganisationer. Tuborg havde også skænket 50 kasser sodavand til arrangementet. Men på grund af en havnearbejderstrejke nåede de dog aldrig frem, hvilket Tuborg beklagede meget.

Udover de klassiske udfordringer som sprog kan f.eks. enheder også give sjove situationer. På jamboreen følte en spejder sig syg, og hans tropsfører ville tage hans temperatur for at finde ud af, hvor alvorligt det var. Han blev noget overrasket, da termometeret viste over 100. Hurtigt kom han i tanke om, at det nok var i fahrenheit og ikke i celcius. Problemet var bare, at han ikke havde nogen omregningstabel, så han var ikke blevet så meget klogere. Resolut fik han fat i en rask spejder og tog temperaturen på ham, så han havde noget at sammenligne med.

Allerede ved åbningen gjorde det danske kontingent opmærksom på sin eksistens. Orkestertroppen 4. Copenhagen stillede med et orkester bestående af 30 mand og 4 lurblæsere. Efter sigende kunne det hamle helt op med de skotske sækkepiber, selvom de nærmest var på hjemmebane.

I løbet af lejren fik flere af de danske troppe besøg af Lady BP og oberst Wilson. Under besøget hos troppen i underlejren Vogelenzang blev de danske spejdere stolte af, at obersten efter ½ time bøjede sig ned og samlede et stykke papir op. For som de siger: ”Det var intet mindre end en kompliment til den danske lejr, for enhver dygtig spejder ved, at man ikke begynder at lede efter papir, med mindre man er på en tip-top velholdt lejrplads”.

Jubilæumsjamboreen var en rigtig stor begivenhed, og Politiken havde i samarbejde med instruktøren Helge Robert optaget en 20 min. lang film på jamboreen. Da den efter jamboreen var blevet redigeret var der premiere i World Cinema i København, hvor alle 1600 pladser var besat af spejdere og pårørende. Både DDS spejderchef Ove Holm og leder af KFUM spejdernes jamboreehold Tage Kampmann holdt taler. Mellem talerne var der underholdning ved jamboreeorkestret inklusiv de berømte lurblæsere. Filmen fik stor ros og det, at den var i farver vakte stor begejstring, da man så virkelig kunne se de forskellige landes farverige spejdere. Efter premieren kunne filmen lejrs for 15,- kr.

Se tekst og noder til jamboreesangen her.


Kilder:
Spejdernes Magasin årgang 40 og 41, nr 2 årgang 42.
Det Danske Spejderkorps historie 1909-73