1923 Roldlejren

Sted: Rold Skov
Deltagere: 300
Lejrchef: Cay Lembcke


Roldlejren var delt op i 3 dele. Den første del var Grevens Fejde den 21.-23. juli, hvor jyderne kæmpede mod sjællænderne i én stor tæskeøvelse (Læs beskrivelsen fra Spejdernes Magasin her). Dernæst fulgte Lejren i Skoven den 24.-29. juli. Her fik troppene selv lov til at vælge en lejrplads. Det betød, at der modsat en traditionel lejr var god afstand mellem lejrpladserne og troppene kunne leve deres eget lejrliv. Konkurrencerne under lejren bar præg af, at man var ved at planlægge verdensjamboreen året efter på Ermelunden. Det betød, at konkurrencerne faktisk var en generalprøve på jamboreens konkurrenceprogram.


I Spejdernes Magasin marts 1923 kan man læse om konkurrencerne. Om konkurrencen Lejrliv kan man læse:
a. Det er forudsætningen, at troppene under konkurrencerne har udtaget faste kokke og lejrordonnanser, og at disse bruger en del af deres tid til stadig at indføre forbedringer (særlige finessser) paa lejrpladsen.
b. Det er lige ud ad landevejen
c. Madens tilberedning, borddækning m.m. Renlighed ved madlavningen. Færdig til rette tid.
d. Hver dag indledes som sædvanlig med morgengymnastik i trop og morgenbad. Det, det her kommer an paa, er at have et godt system af morgenøvelser som troppen er ordentlig indøvet i i forvejen.
e. Troppen og tropsholdet maa sørge for at være paa plads til de befalede stilletider. Det trækker fra, hver gang en trop ikke er klar naar den skal være det.
Efter lejren udtalte dommerne sig især kritisk overfor morgenøvelserne og tropsmusikken. Nogle troppe lavede morgenøvelser, der ikke fik pulsen ordentligt op, og man kom til at fryse, mens andre troppe fik pulsen så højt op, at det var lige så skidt, når den efterfølgende aktivitet var morgenbadning. Om tropsmusikken hed det, at evnen til at lave rabaldermusik der kunne have vækket en middelstor provinsby af sin blide slummer ikke manglede.
Se resultaterne af alle konkurrencerne her.


Sidste del af lejren var en vandrelejr fra Rold til Aalborg.


I forhold til, at det var en korpslejr, var lejren relativ lille. Årsagen til dette var de interne stridigheder i korpset, og deltagerne på Roldlejren var primært dem, der bakkede op om Lembcke som spejderchef. De, der ikke bakkede Lembcke op og som havde startet Spejderforbundet, holdt korpslejr på Trællenæs med 1.000 deltagere.


Se  hele lejrens program her.


Kilde:
Den Danske Spejderkorps 1910-1935
Spejderminder. Red. M. Friis Møller, 1952
Den Danske Spejderkorps historie 1909-1973
Spejdernes Magasin Marts og oktober 1923